MTM EL

Pålitlig elfirma med lång erfarenhet och stor yrkesstolthet
Vi önskar alla kunder & samarbetspartners en riktigt god fortsättning 2021!


En bred aktör
med få begränsningar

 Är du i  behov av  elinstallation hemma? Vill du som företag ha en pålitlig partner till kommande byggprojekt? Vi på MTM EL finns för dig i Bohuslän och Göteborg med omnejd. Med vår samlade yrkeserfarenhet, på en bred marknad, kan vi säkerställa att vi har den kompetens som behövs för att utföra alla typer av elinstallationer,  både nyinstallation och underhållningsarbeten.

Gör ett tryggt val, kontakta oss!

Mikael Reinli

Tomas Kaisenborg

Mikael Pettersson